Nieinwazyjne badania nowotworów piersi - Mammodiagnostyka | Polityka prywatności
17095
page-template-default,page,page-id-17095,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Polityka prywatności

Polityka prywatności Darczyńców Fundacji Centrum Innowacji i Rozwoju /mammodiagnostyka.pl/

Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad. Dlatego chcemy poinformować Was, naszych Darczyńców, w jakim celu zbieramy Wasze dane osobowe, kiedy nas wspomagacie, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie, w związku z tym, przysługują Wam prawa. Wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony Waszych danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ich ochroną. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Robimy to na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) i zgodnej z nim Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem Waszych danych jest Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań, identyfikująca się nr: NIP:8491586490, REGON: 281480597, KRS: 0000455115

W jaki sposób zbieramy o Was informacje?

Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy wpisujecie je w formularzu wpłaty na stroniemammodiagnostyka.pl przekazując nam darowiznę. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z przelewów bankowych. W przypadku poleceń zapłaty oraz deklaracji przekazania składki pracowniczej (payroll) przetwarzamy dane pozyskane na podstawie wypełnionych przez Was formularzy lub danych przekazanych za Waszą zgodą przez pracodawców.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imiona, nazwiska, płeć, e-mail, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, numer konta bankowego i miejsce pracy (w przypadku przekazywania składki pracowniczej). Analizujemy otwieralność oraz efektywność przesyłanej Wam korespondencji elektronicznej i papierowej, by jak najlepiej dopasowć kolejne wysyłki do Waszych preferencji.

W jakim celu przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Robimy, to aby móc: 1) procedować Wasze darowizny finansowe za pośrednictwem strony www.fundacjacentrum.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, składek pracowniczych, poleceń zapłaty; 2) podziękować Wam za okazane wsparcie; 3) raportować Wam działania, które realizujemy dzięki Waszemu wsparciu; 4) informować Was o bieżących potrzebach i zachęcać do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne; 5) przechowywać historię Waszego wsparcia i naszej relacji z Wami; 6) kontaktować się z Wami w preferowany przez Was sposób; 7) tworzyć korespondencję dopasowaną do Waszych zainteresowań i preferencji; 8) zapraszać Was na organizowane przez nas wydarzenia; 9) wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Jeżeli przekazaliście nam darowiznę, jednak nie wyraziliście zgody na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej. Jeżeli wyraziliście zgodę na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Was takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez Was sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych.

Czy powierzamy i udostępniamy Wasze dane osobowe innym podmiotom?

Przekazywanie darowizn na stronie www.fundacjacentrum.pl możliwe jest dzięki współpracy z operatorem płatności Przelewy24, PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON: 301345068. Dzięki niej możecie przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu procedowania darowizny za pośrednictwem tego operatora, nasza Fundacja przekazuje Wasze dane osobowe do serwisu Przelewy24. Więcej na temat przetwarzania Waszych danych przez tego administratora znajdziecie na stronie: https://www.przelewy24.pl/qa. Wasze dane są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych z punktu widzenia procesu płatności elektronicznej. Aby móc kierować do Was korespondencję tradycyjną, Wasze dane (imiona, nazwiska, adres pocztowy), udostępniamy w ramach dwustronnej umowy z Pocztą Polską w celu realizacji wysyłek pocztowych.

W przygotowaniu korespondencji elektronicznej pomaga nam firma FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, identyfikująca się numerami NIP: 6751496393, REGON: 123040091. FreshMail zapewnia nam profesjonalne narzędzie do kreacji i wysyłki newsletterów, a także analizy otwieralności wiadomości. Pozwala również na personalizację, a także na zaplanowanie automatycznych cyklicznych wiadomości. Rozwiązania te pomagają nam budować z Wami relację. W przypadku współpracy z tym usługodawcą następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy, a Wasze dane wykorzystywane są wyłącznie do naszej korespondencji z Wami oraz analizy tego, czy treści są dla Was interesujące. Dane powierzane FreshMailowi to: imiona, nazwiska, email, płeć.

Jakie uprawnienia dotyczące danych osobowych Wam przysługują?

– Prawo dostępu do danych – prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Wasze dane osobowe, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat celów ich przetwarzania, na podstawie art. 15 RODO;
– Prawo żądania sprostowania danych – prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Was danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne, na podstawie art. 16 RODO;
– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Waszych danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO;
– Prawo ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania od nas nieprzetwarzania Waszych danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
– Prawo do przenoszenia i wglądu do danych – prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także prawo do przekazania ich innemu administratorowi, na podstawie art. 20 RODO;
– Prawo wniesienia sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych, na postawie art. 21 RODO;
– Prawo wycofania zgody – prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Wasze dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

W celu realizacji powyższych uprawnień, przekazania nam Waszych zastrzeżeń lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Waszych danych, skontaktujcie się z nami, korzystając z adresu kontakt@fundacjacentrum.pl, dzwoniąc pod numer 502 557 644 lub wysyłając korespondencję na adres Fundacji: Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju, ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.